Майданы


Статьи о трипольских городах

Трипольская цивилизация – условное название общности племён, живших на землях современной Украины, Молдовы и части Румынии с 5400 по 2750 г. до н.э.Фотогалерея   Видео
Координаты трипольских городов
Координаты майданов и других Мест Силы.

О трипольцах – Кто такие трипольцы? Являются ли трипольцы предками украинцев?

Трипольский музей – Музей «Древнейшая Аратта – Украина», село Триполье.   Фото

Города-гиганты

Трипільське поселення Тальянки – На Черкащині тривають розкопки найбільшого поселення трипільської цивілізації. Понад 5 тисяч років тому у ньому мешкали від 6 до 25 тисяч осіб.   Фото

Трипільське поселення Небелівка – Є другим за площею поселенням трипільської культури (біль­ше 300 га) після Тальянок (близько 450 га).   Фото

Трипільське поселення Чичиркозівка – Пам’ятка знаходиться на полях між селами Чичиркозівка та Юрківка Звенигородського району Черкаської області.   Фото

Трипільське поселення Майданецьке – Загальна площа близько 200 га. Кількість жител до 2000. У поселенні, ймовірно, проживало до 6-10 тисяч мешканців.   Фото

Трипільське поселення Доброводи – Поселення-протомісто IV тисячоліття до н.е., розташоване поблизу села Доброводи Уманського району Черкаської області і назване в його честь. Загальна пло­ща близько 250 га.   Фото

Трипільське поселення Глибочок – Поселення відкрите В. Доманицьким ще в кінці XIX ст. i, таким чином, є однією з перших досліджених пам’яток трипільської культури на території України.   Фото

Трипільське поселення Веселий Кут – Поселення розташоване навпроти села Веселий Кут Таль­нів­сь­ко­го району Черкаської області, на правому березі р. Гірський Тікич.   Фото

Трипільське поселення Косенівка – На аерофотознімку дешифроване велике (площею до 120 га) овальне в плані поселення, по довгій осі орієнтоване з північного заходу на південний схід.   Фото

Трипільське поселення Вiльховець – Поселення займає площу 110 га i складається з кількох овальних структур.   Фото

Трипільське поселення Розсохуватка – Поселення на території сучасної Розсохуватки одне з 18 трипільських поселень, що вважаються поселеннями-гігантами (100 га).   Фото

Трипільське поселення Шульгівка – Поселення розташоване поблизу с.Кочержинці Уманського району Черкаської області на правому березі р.Паланка в урочищі Шульгівка.   Фото

Трипільське поселення Володимирівка – Найдавніше з трипільських поселень-гігантів з кільцевою системою укріплень.   Фото

Румыния

Трипільське поселення Хебешешть – Археологічні дослідження дозволили не тільки встановити планіграфію поселення, але і реконструювати певні етапи його забудови.   Фото

Трипільське поселення Тирпешть – Поселення знаходиться в повіті Петрикані жудець Нямц Ру­му­нія, поблизу с.Тирпешть, в урочищі Ріпа-Луй-Бодай. Воно займає мисоподібний виступ на краю ви­со­кої тераси над р.Тополиця.   Фото

Трипільське поселення Трушешть – Приклад Трушешть І вказує на високу насиченість навіть до­сить невеликого за площею селища різноманітними культурними рештками.   Фото

Молдова

Трипільське поселення Бринзень III – Пам’ятка знаходиться поблизу с.Бринзень Єдинецького ра­йо­ну республіки Молдова на вапняковому важкодоступному останці.   Фото

Трипільське поселення Бринзень-Острів – З півночі, сходу та з півдня територія пам’ятки об­ме­же­на струмком, із заходу помітні сліди давнього рову в найвужчому місці перешійка.   Фото

Трипільське поселення Бринзень VIII Сиєче – Поселення знаходиться поблизу с.Бринзень Єди­нець­ко­го району республіки Молдова і розташоване на підвищенні, оточеному річками Драгостя та Ра­ко­вець.   Фото

Трипільські поселення Столнічень – Найбільше поселення на території Молдови площею понад 100 га, для якого проведена реконструкція планіграфії.   Фото

Трипільське поселення Костешть IV – Поселення займає пагорб з крутими схилами. З напільної сторони простежено рештки потужної оборонної системи, яка складалася з трьох валів та ровів, довжина яких сягала 100 метрів.   Фото

Трипільські поселення Шумна – Впадає в око різниця у планіграфії поселень. Можливо, ці два селища утворювали одночасний комплекс.   Фото

Трипільське поселення Корлетень IV – Поселення округле в плані, частково розташоване на мису. Діаметр пам’ятки досягає 300 м, площа близько 7 га.   Фото

Трипільське поселення Стурзешть V Копанки – Поселення займало досить високий мис при злитті двох річок.   Фото

Трипільське поселення Окюл Алб Ла Ремазан – Поселення округлої у плані форми діаметром бли­зь­­ко 180 м. На цій площі помітні сліди близько 40 наземних жител різноманітних розмірів, які ут­во­ри­ли коло.   Фото

Трипільське поселення Главан – У плані поселення має форму близьку до трикутника із за­ок­руг­ле­ни­ми вершинами.   Фото

Трипільське поселення Нікорень ІІ – Простежено сліди 26 об’єктів, які знаходилися в еліптичних у плані структурах.   Фото

Трипільське поселення Софія V – У південно-східній частині простежуються радіальні вулиці (до 7) з розташованими вздовж них будівлями.   Фото

Трипільське поселення Петрени – Поселення розташоване на плато біля с.Петрени Бєльцького ра­йо­ну республіки Молдова. Нині значна його частина зайнята виноградником і зруйнована план­таж­ною оранкою.   Фото

Трипільське поселення Хеснешеній Марь – Поселення займає високий мис поблизу с.Хеснешеній Марь Дрокієвський район Молдова.   Фото

Трипільське поселення Бедичень-Воронковень – Поселення овальної форми, орієнтоване по ме­ри­ді­а­ну, розташоване на мису, утвореному вигином річки.   Фото

Трипільське поселення Старі Радуляни II – Поселення займає мис, утворений вигином річки. Час­ти­на поселення зруйнована кар’єром.   Фото

Трипільське поселення Трифанешть – Поселення знаходиться у Флорештському районі рес­пуб­лі­ки Молдова, на березі р.Кайнар, що є лівим притоком р.Реут.   Фото

Трипільське поселення Iванiвка – Поселення знаходиться біля села Iванiвка у Флорештському ра­йо­ні республіки Молдова.   Фото

Трипільське поселення Путинешть III – Поселення знаходиться в Флорештському районі рес­пуб­лі­ки Молдова, неподалік від впадіння р.Куболта в р.Реут.   Фото

Украина

Трипільське поселення Козаровичі – Для спорудження давніх укріплень було обрано підвищену ді­­­лян­­­ку тераси, яка мала незначний ухил на південь та південний захід. Нині поселення знаходиться на березі Київського водосховища, на надзаплавній терасі р.Дніпро.   Фото

Трипільське поселення Чапаївка – Поселення знаходиться біля с.Чапаївка Києво-Святошинського району Київської області.   Фото

Трипільське поселення Підгірці ІI – Поселення розташоване поблизу с.Підгірці Обухівського ра­йо­ну Київської області на високому мисі плато і було добре помітне зі сторони заплави Дніпра.   Фото

Трипільське поселення Коломийщина І – Поселення розташоване в урочищі Коломийщина, на пів­ден­ний схід від с.Халеп’я Обухівського району Київської області, 500 м праворуч від дороги на с.Стай­ки і займає ділянку плато, обмежену з двох сторін балками.   Фото

Трипільське поселення Коломийщина ІI – Поселення розташоване по обидві сторони шосе, що йде з с.Халеп’я у бік с.Стайки.   Фото

Трипільське поселення Стайки – Залишки поселення знаходяться приблизно в 1 км на південний захід від с.Стайки Кагарлицького району Київської області, на відстані 500 м праворуч від дороги на с.Стретівку.   Фото

Трипільське поселення Юшки-Журівка – Поселення займало ділянку 4,3 га на плато на захід від с.Юшки Кагарлицького району Київської області, поблизу ґрунтової дороги в с.Стретівка, напроти пів­ден­но-східної околиці с.Зікрачі.   Фото

Трипільське поселення Куряче Поле – Можливо, що саме на цьому місці у 1899 році, під час ар­хе­о­ло­гіч­но­го з’їзду, проводив свої показові розкопки трипільських старожитностей В. Хвойка.   Фото

Трипільське поселення Василишин Яр – Поселення розташоване в 1 км на північ від с.Гребені Ка­гар­лиць­кого району Київської області на плато праворуч від дороги в с.Стайки.   Фото

Трипільське поселення Виноградне – Поселення розташоване в 300-х метрах від південної око­ли­ці с.Гребені Кагарлицького району Київської області на краю плато над урочищем Виноградне, яке виходить на берег Дніпра.   Фото

Трипільське поселення Янча I – Поселення розташоване в 2 км на південь від с.Гребені Ка­гар­лиць­ко­го району Київської області, в 200 м зліва від дороги на Ржищів, в урочищі Янча.   Фото

Трипільське поселення Янча II – Поселення розташоване в 2 км на південь від с.Гребені Ка­гар­лиць­ко­го району Київської області, в 350 м зліва від дороги на Ржищів, за широким і глибоким яром, що відділяє його з південно-західного боку від поселення Янча I.   Фото

Трипільське поселення Попова Левада – Поселення розташоване на відстані приблизно 2,3 км на південь від с.Гребені Кагарлицького району Київської області, в 450 м зліва від дороги на Ржищів.   Фото

Трипільське поселення Хомине – Поселення розташована за яром в урочищі Хомин ліс (Хомине) за східною околицею м.Ржищів Кагарлицького району, на плато правого берега Дніпра.   Фото

Трипільське поселення Шкарівка – Поселення знаходиться поблизу с.Шкарівка Білоцерківського ра­йо­ну Київської області і розташована на мису заплави правого берега р.Рось на підвищенні, яке пе­ре­хо­дить в заболочену низину.   Фото

Трипільське поселення Хатище – Поселення розташоване на відстані приблизно 1,5 км на північ від с.Григорiвка Канівського району Черкаської області біля дороги на с.Луковиця на мисі, утвореному відгалуженнями Чернечого Яру.   Фото

Трипільське поселення Василькове – Поселення знаходиться між селами Василькове та Іскренне Шполянського району Черкаської області, поруч з гранітним кар’єром.   Фото

Трипільське поселення Кобринове – Поселення розташоване поблизу с.Кобринове Тальнівського району Черкаської області над річкою, в урочищі Монастирі.   Фото

Трипільські поселення в Тальному – Поселення можуть бути датовані першою половиною IV тис. до н.е.   Фото

Трипільське поселення Мошурів – Поселення розташоване поблизу с.Мошурів Тальнівського ра­йо­ну Черкаської області на мисі, що утворений долиною струмка на півдні та неглибокою балкою на сході.   Фото

Трипільське поселення Криві Коліна – Місце, де розташовувалося давнє поселення, нині пе­ре­важ­но зайняте селом та приватними присадибними ділянками. Край мису відгороджений за­лиш­ка­ми рову та валу невизначеного походження.   Фото

Трипільське поселення Піщане – Поселення розташоване на мису, утвореному злиттям річок Гір­сь­кий та Гнилий Тікич поблизу с.Піщане Тальнівського району Черкаської області.   Фото

Трипільське поселення Ямпiль – В центральній частині поселення можна простежити квартальне та вуличне планування. Тут виявлено кілька великих за розмірами об’єктів, площа навколо яких не забудована.   Фото

Трипільське поселення Старі Бабани – Поселення розташоване на околиці с. Старі Бабани Уман­сь­ко­го району Черкаської області, в сторону с.Вікторів, над р.Бабанкою, частково на садибах міс­це­вих жителів.   Фото

Трипільське поселення Паньківка – Поселення знаходиться поблизу с.Кочержинці Уманського ра­йо­ну Черкаської області в урочищі Паньківка.   Фото

Трипільське поселення Синиця – Поселення знаходиться поблизу с.Кочержинці Уманського ра­йо­ну Черкаської області в урочищі Паньківка. Розташоване за селом, в сторону с. Кузьмина Гребля.

Трипільське поселення Сушківка – Поселення знаходиться в 1 км на схід від с.Сушківка Уман­сь­ко­го району Черкаської області на мису в урочищі Розкопана могила.   Фото

Трипільське поселення Ятранiвка – Поселення в плані являє собою два трикутники з трохи зрі­за­ни­ми кутами, що вписані один у другий.   Фото

Трипільське поселення Колодисте – Поселення розташоване на схід від с.Колодисте Таль­нів­сь­ко­го району Черкаської області, на схилі, обмеженому з одного боку кар’єром, з іншого струмком.   Фото

Трипільське поселення Перегонівка – Поселення розташоване на північний схід від околиці с.Пе­ре­го­нів­ка на правому березі р.Ятрань, над балкою в урочищі Сирецьке.   Фото

Трипільське поселення Федорiвка (Михайлівка) – На аерофотознiмку поселення займає мис пов­ніс­тю, має контур овалу, що витягнувся вздовж яру. За яром на знімку читаються ще якісь по­рів­ня­но невеликі кільцеві структури.   Фото

Трипільське поселення Могильна II – Археологічні матеріали, зібрані під час розвідки на території поселення, знаходять найбільш повні аналогії серед матеріалів поселення Олександрівка.   Фото

Трипільське поселення Могильна III – Магнітометрична зйомка виявила досить складну структуру планіграфії пам’ятки, яка поки що не має аналогів серед поселень раннього етапу трипільської куль­тури.   Фото

Трипільське поселення Троянів – Поселення розташоване поблизу с.Троянів Житомирської області на високому останці правого берега річки Гнилоп’яті, що називається Горіхова гора і має вигляд півострова, витягнутого з південного сходу на північний захід.   Фото

Трипільське поселення Бiлозiрка – Поселення знаходиться поблизу с.Бiлозiрка Вiнницької областi і займає мис, утворений р.Фоса та безiменним струмком.   Фото

Трипільське поселення Ворошилiвка – Поселення розташоване поблизу с.Ворошилiвка Вiнницької областi на мису, утвореному меандром р. Пiвденний Буг, на її правому березі.   Фото

Трипільське поселення Клiщiв – Поселення розташоване в 0,5 км на пiвдень вiд села на мису, утвореному меандром р. Пiвденний Буг.   Фото

Трипільське поселення Бернашiвка – Поселення вiднесене до раннього етапу трипiльської куль­ту­ри i вважається однiєю з найдавнiших трипiльських пам’яток на територiї України.   Фото

Трипільське поселення Бодаки – Розміри поселення приблизно 100×150 м, загальна площа до 1,5 га. З півночі простежено підковоподібний оборонний рів, лійчастий в перетині. Його ширина у верх­ній частині сягала 4 метрів.   Фото

Трипільське поселення Зеленче – Перше в Західній Україні трипільське поселення відкрили у Те­ре­бов­лян­сь­ко­му районі на Тернопільщині.   Фото

Трипільське поселення Коновка – Поселення знаходиться поблизу с.Коновка Кельменецького ра­йо­ну Чернівецької області в урочищі Пуцита, на схилі мисоподібного виступу плато, обмеженого з пів­но­чі й півдня неглибокими балками.   Фото

Трипільське поселення Олександрівка – Поселення розташоване в урочищі Олександрівка по­бли­зу с.Кирилівка Кодимського району Одеської області на схилі балки, по дну якої тече струмок, що входить до гідрологічної системи Дністра.   ФотоГлавная   Статьи о древних поселениях   Фото   Фотогалерея трипольских городов   ВидеоОбновлен 19 ноя 2015. Создан 20 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Рейтинг@Mail.ru