Майданы

Трипільське поселення Коломийщина І

Поселення розташоване в урочищі Коломийщина, на південний схід від с.Халеп’я Обухівського району Київської області, 500 м праворуч від дороги на с.Стайки і займає ділянку плато, обмежену з двох сторін балками.Фотогалерея   Видео
Координаты 50°05'29.96"N, 30°50'46.96"E   G O W Я
Координаты майданов и других Мест Силы.

Поселення розташоване в урочищі Коломийщина, на південний схід від с.Халеп’я Обухівського ра­йо­ну Київської області, 500 м праворуч від дороги на с.Стайки і займає ділянку плато, обмежену з двох сторін балками. З західного боку знаходиться заболочена заплава струмка Криничка.

Схема розташування на місцевості трипільських поселень Халеп’я
Схема розташування на місцевості трипільських поселень Халеп’я (Коломийщина I і Коломийщина II) по археологічним даним Т. Пассек.

Вперше характер планіграфії поселень трипільської культури в Середньому Поднiпров’ї було вста­нов­ле­но за допомогою археологічних розкопок ще В. Хвойкою. В 1934-1939 рр. Трипільська екс­пе­ди­ція ІІМК АН УРСР розкопала поселення поблизу с.Халеп’я в урочищі Коломийщина І, вста­но­вив­ши його планування по колу. Розкопки 1960-1964 років в урочищі Василишин Яр поблизу с.Гре­бе­ні, про­ве­де­ні під керівництвом С. Бібікова, в цілому підтвердили ці спостереження. Ряд пам’яток було до­слід­же­но 1992-1993 року в Середньому Поднiпров’ї з використанням магнітної зйомки, що до­зво­ли­ло от­ри­ма­ти нові дані щодо планіграфії трипільських поселень в цьому регіоні.

Планіграфія трипільського поселення Коломийщина І
Планіграфія трипільського поселення Коломийщина І за даними археологічних досліджень Т. Пассек.

Поселення виявлене В. Хвойкою в кінці ХІХ ст. В 1934 р. Інститут історії матеріальної культури (з 1938 р. – ІА АН України) спільно з археологами Москви та Ленінграду організував Трипільську екс­пе­ди­цію. Вона працювала за програмою, розробленою Т. Мовчанівським, вченим секретарем ін­сти­ту­ту. Головною метою досліджень було всебічне вивчення пам’яток трипільської культури. Одним з най­важ­ли­ві­ших завдань були розкопки окремого трипільського поселення з максимальною повнотою. Для цього було обрано поселення поблизу с.Халеп’я в урочищі Коломийщина І.

Реконструкції жител з поселення Коломийщина І
Реконструкції жител з поселення Коломийщина І за Т. Пассек.

З 1934 по 1939 р. тут були досліджені рештки 39 жител (площадок), розміщених по колу. В роботі екс­пе­ди­ції брали участь українські вчені – С. Магура, М. Макаревич, В. Петров, К. Коршак, В. Коз­лов­сь­ка, Н. Кордиш та російські дослідники – Т. Пассек та Є. Кричевський. Саме на результатах цих роз­ко­пок базується класичний образ трипільської культури, оформлений в узагальнюючих працях Т. Пас­сек 1940-60-х років.

За результатами польових досліджень було складено план поселення. Т. Пассек вважала, що близь­ко 30 об’єктів, в тому числі площадки, розташовувалися по колу діаметром 170 м. Інтервал між спо­ру­да­ми від 3-4 до 8-12 м. Всередині просліджувався ще одне коло (діаметром 50-60 м) з 8 споруд. Час­ти­на з них (6) була розкопана ще В. Хвойкою. В стороні від селища, в 40 м від житла 27, було від­кри­то рештки ще однієї споруди. Таким чином загальне число жител на поселенні Коломийщина І, на думку Т. Пассек, складало 39 ( Пассек, 1949, с. 133-134) .

Розкопані площадки (завали обпаленої обмазки) трактувалися як долівки багатокамерних жител. Ці підлоги, на думку дослідників, складалися з дерев’яного настилу, який зверху обмазувався глиною і ви­па­лю­вав­ся розкладеними вогнищами (Кричевський, 1940). В 1947 р. було опубліковано ре­кон­ст­рук­цію поселення та окремих жител за даними розкопок (Пассек, Кричевский, 1947, Пассек, 1949, рис. 71, 72).

Реконструкція поселення Коломийщина І
Реконструкція поселення Коломийщина І за Т. Пассек.

Вивчення польової документації та публікацій результатів розкопок дає підстави твердити, що в Коломийщині І було досліджено рештки міжповерхових або горищних перекриттів будинків, а не обпалені вогнищами підлоги. Викликає сумнів також твердження про багатокамерність жител у тому вигляді, як це реконструйовано Т. Пассек.

Під час розкопок виявлено значну кількість посуду, в тому числі прикрашеного врізним орнаментом, без орнаменту, невелику кількість мальованої кераміки з монохронним розписом, антропоморфну плас­тику.

Трипільські поселення Коломийщина I і Коломийщина II в Google
Трипільські поселення Коломийщина I і Коломийщина II в Google.

Поселення Коломийщина І віднесене до етапу Трипілля СІ. Т. Пассек виділено коломийщинську групу трипільських пам’яток Подніпров’я, яку вона віднесла до етапу СІ своєї періодизації (Пассек, 1949). Поселення може бути датоване серединою IV тис. до н.е.Главная   Статьи о постройках   Статьи о триполье   Фото   Фотогалерея поселения   ВидеоСоздан 19 ноя 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Рейтинг@Mail.ru