Майданы

Трипільське поселення Мошурів

Поселення розташоване поблизу с.Мошурів Тальнівського району Черкаської області на мисі, що утворений долиною струмка на півдні та неглибокою балкою на сході.Фотогалерея   Видео
Координаты 48°53'53.73"N, 30°32'39.43"E   G O W Я
Координаты майданов и других Мест Силы.

Поселення розташоване поблизу с.Мошурів Тальнівського району Черкаської області на мисі, що утво­ре­ний долиною струмка на півдні та неглибокою балкою на сході.

Археологічні розкопки на поселенні проводилися двічі: в 1981 р., коли В. Круц та С. Рижов роз­ко­па­ли рештки житла етапу СІ, і в 1994 р., коли С. Рижов відкрив залишки житла етапу СІІ. Таким чином було встановлено, що ця пам’ятка – багатошарова, що є рідкісним явищем для трипільських поселень у межиріччі Південного Бугу та Дніпра.

План розташування залишків жител та структура забудови трипільського поселення Мошурів
План розташування залишків жител та структура забудови трипільського поселення Мошурів за даними магнітометричних досліджень В. Дудкіним.

Магнітометричні дослідження пам’ятки проведені в 1996 р. В. Дудкіним в обмеженому обсязі – на 9 планшетах розміром 100×100 м, тобто, на площі всього 9 га. Зйомка була націлена на виявлення три­піль­сь­ких площадок, у зв’язку з чим мережа спостережень вибрана порівняно розрідженою – 4×4 м. При виборі контуру площі зйомки бралися до уваги знахідки обпаленої глиняної обмазки та фраг­мен­тів кераміки, що виявлені при археологічному обстеженні території. За браком асигнувань та з при­чи­ни несприятливих осінніх погодних умов магнітометричними дослідженнями охоплено лише за­хід­ну частину поселення.

Після відповідної обробки магнітометричних даних виявлено місцеположення 23-25 ізольованих ло­каль­них магнітних аномалій позитивного знаку амплітудою до 500 нТ, які створюють дві дугоподібні зо­ни в східній частині дослідженої площі. Високі інтенсивності аномалій і їх (переважно) великі роз­мі­ри – (8-16)×(12-24) м, дають підставу однозначно оцінити їх як відображення в магнітному полі три­піль­сь­ких площадок. Ще 18 локальних аномалій, головним чином, середнього та невеликого розміру і де­що меншої амплітуди, розташовані за межами поселення з заходу та північного заходу. Їх від­но­шен­ня до головного поселення проблематичне, проте археологи, ґрунтуючись на своїх зна­хід­ках, при­пус­ка­ють можливість існування на цій площі решток ще одного трипільського поселення більш раннього періоду.

Місцеположення аномалій практично у всіх випадках співпадає з місцями знахідок обпаленої гли­ня­ної обмазки, що підтверджує відповідність аномалій розвідуваним археологічним об’єктам. Ціл­ком оче­вид­но, що дугоподібні зони розташування трипільських площадок відповідають західній частині оваль­них структур трипільського поселення, центр якого розташований далі на схід від дільниці зйом­ки. Враховуючи розташування місць археологічних знахідок і зважаючи на особливості рельєфу міс­це­вос­ті, можна приблизно встановити загальний контур поселення. Згідно такої оцінки, поселення ма­ло форму витягнутого на північ овалу розмірами не менш як 200×250 м. На ньому могло бути роз­мі­ще­но приблизно 50 трипільських жител.

Виявлені на території поселення матеріали належать до третьої томашівської групи етапу СІ. Таким чином, поселення можна віднести до етапу СІ, тобто до тієї ж фази, що і протомісто поблизу с. Та­ль­ян­ки, і тому може бути висловлене припущення про його належність до сільської округи цього цент­ру. Поселення Мошурів датується першою половиною IV тис. до н.е. Друге існуюче на захід від ньо­го поселення трипільського часу може бути віднесене до косенівської групи етапу СІІ і датоване, від­по­від­но, другою половиною – кінцем IV тис. до н.е.Главная   Статьи о постройках   Статьи о триполье   Фото   Фотогалерея поселений   ВидеоСоздан 18 ноя 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Рейтинг@Mail.ru