Майданы

Трипільське поселення Коломийщина ІI

Поселення розташоване по обидві сторони шосе, що йде з с.Халеп’я у бік с.Стайки.Фотогалерея   Видео
Координаты 50°06'01.88"N, 30°50'12.74"E   G O W Я
Координаты майданов и других Мест Силы.

Поселення трипільської культури Коломийщина ІІ знаходиться поблизу с.Халеп’я Обухівського ра­йо­ну Київської області. Воно розташоване по обидві сторони шосе, що йде з с.Халеп’я у бік с.Стай­ки. З південної сторони поселення обмежене схилом балки, що переходить у глибокий яр, який, власне, і створює урочище Коломийщина. По дну яра протікає струмок.

Схема розташування на місцевості трипільських поселень Халеп’я
Схема розташування на місцевості трипільських поселень Халеп’я (Коломийщина I і Коломийщина II) по археологічним даним Т. Пассек.

У 1939 р. Трипільською експедицією ІА АН УРСР під керівництвом Т. Пассек тут були розкопані за­лиш­ки п’яти споруд (Пассек, 1949, с. 55-78). Три з них знаходилися в центрі, дві – в південно-за­хід­ній час­ти­ні поселення. Крім того, дослідженнями земної поверхні та за допомогою металевого щупа були ви­яв­ле­ні ще 6 площадок («точків», за термінологією того часу). Таким чином, було зафіксовано за­лиш­ки 11 наземних споруд. В 1993 р. ще одне житло було розкопано експедицією На­ці­о­наль­но­го іс­то­рич­но­го музею України під керівництвом О. Якубенко.

Реконструкція житла з поселення Коломийщина ІІ
Реконструкція житла з поселення Коломийщина ІІ: 1 – план решток за даними розкопок; 2 – схематична реконструкція плану житла Т. Пассек; 3 – сучасна реконструкція споруди М. Відейком.

В ході розвідок була визначена площа пам’ятки (8,75 га), і встановлена планіграфія – кругова, що наближається до еліпса. Діаметр кола за цим планом складає близько 240 м.

Планіграфія трипільського поселення Коломийщина II
Планіграфія трипільського поселення Коломийщина II за даними магнітометричних
досліджень В. Дудкіна.

Магнітометричні дослідження території пам’ятки проведені В. Дудкіним на площі 7,56 га праворуч від дороги на с.Стайки. Таким чином, частина поселення, що, можливо, існувала зліва від дороги та перекрита дорогою, не досліджувалася. Аномалії виявлені на площі приблизно 5,5 га, яка охоплює всі місця розкопок, що проводилися на поселенні в 1939 і 1993 рр.

Усього зафіксовано майже 100 аномалій різних розмірів, 5 із яких (поблизу лінії дороги) було іден­ти­фі­ко­ва­но як об’єкти техногенного походження. Проте решта з них відповідає аномаліям від бу­ді­вель і господарчих об’єктів трипільського часу. Таким чином, за допомогою магнітометричної зйомки було виявлено у 10 разів більше об’єктів, аніж за всі минулі роки.

Планіграфія поселення за даними магнітометричної зйомки суттєво відрізняється від за­про­по­но­ва­ної свого часу Т. Пассек. Згідно плану розташування магнітних аномалій структура по­се­лен­ня в дійс­нос­ті нагадує не коло, а овал. Усього овальних зон дві, одна вписана в другу. Розмір зовнішнього ова­лу – до 240×180 м, внутрішнього – приблизно 100×60 м. Житла в рядах орієнтовані довгою сто­ро­ною до центру поселення і розташовані в кількох метрах одне від одного. Залишки жител за­ля­га­ли у вигляді завалів обпаленої глини на глибині 0,3-0,5 м; товщина шару обмазки складала від 3 до 20 см. Найбільше з розкопаних – житло 2 мало розміри 6×27 м (Пассек, 1949).

Трипільські поселення Коломийщина I і Коломийщина II в Google
Трипільські поселення Коломийщина I і Коломийщина II в Google.

Поселення віднесене до коломийщинської групи трипільських пам’яток Подніпров’я етапу ВII, що до­зво­ляє датувати його початком IV тис. до н.е.Главная   Статьи о постройках   Статьи о триполье   Фото   Фотогалерея поселения   ВидеоОбновлен 19 ноя 2015. Создан 10 ноя 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Рейтинг@Mail.ru