Майданы

Трипільське поселення Василишин Яр

Поселення розташоване в 1 км на північ від с.Гребені Кагарлицького району Київської області на плато праворуч від дороги в с.Стайки.Фотогалерея   Видео
Координаты 50°01'48.73"N, 30°57'55.71"E   G O W Я
Координаты майданов и других Мест Силы.

Поселення розташоване в 1 км на північ від с.Гребені Кагарлицького району Київської області на пла­то праворуч від дороги в с.Стайки. З північного заходу урочище обмежене неглибоким яром, а з пів­ніч­но­го сходу кручею високого корінного берега Дніпра. На півдні місцевість переходить у рівне пла­то. Згідно з даними археологічної розвідки площа трипільського поселення складала близько 8,75 га. У цьому місці знайдені також матеріали черняхівської культури.

Поселення досліджувалося в 1960-1964 рр. експедицією ІА АН УРСР під керівництвом члена-ко­рес­пон­ден­та АН УРСР С. Бібікова. Була встановлена наявність 26 наземних споруд, а в цілому – кру­го­ве планування пам’ятки. Вивчено характер домобудівництва і визначене датування поселення (Бiбiков, Шмаглiй, 1964).

Планіграфія трипільського поселення Василишин Яр
Планіграфія трипільського поселення Гребені (Василишин Яр) за магнітометричними та археологічними даними В. Дудкіна: 1 – трипільські площадки, що повністю вивчені розкопками;
2 – окремі пункти розкопок та площадки, виявлені за обмеженим об’ємом розкопок; 3 – контури локальних магнітних аномалій, пов’язаних з археологічними об’єктами.

Магнітометричні дослідження пам’ятки були проведені В. Дудкіним на площі 3,24 га, яка не вклю­ча­ла край мису над урвищем, оскільки ця дільниця була повністю розкопана ще в 1960-1964 рр. (тут доб­ре помітні на місцевості залишки старих розкопів). Суміщення планів розкопок 1960-1964 рр. та ре­­зуль­­та­­тів маг­ні­то­мет­рич­них досліджень, (здійснене шляхом співставлення топографічних орі­єн­ти­рів), по­ка­за­ло, що не охоплена зйомкою частина селища зі сторони Гребенів складає приблизно 3,5 га.

В межах дослідженої площі виявлено не менше 90 аномалій від різноманітних об’єктів. Це в 3,5 рази більше, ніж встановлено в результаті археологічних розкопок (хоча зйомкою охоплена не вся площа пам’ятки). Враховуючи щільність розташування магнітних аномалій від жител, їх загальна кількість на поселенні Василишин Яр могла досягати 110-120.

Трипільське поселення Василишин Яр

На відміну від даних археологічних досліджень, забудова поселення на плані розташування маг­ніт­них аномалій виглядає досить щільною, особливо в центральній частині. Виявлено 38 аномалій від на­зем­них споруд, частина з яких певно була розкопана. Це відноситься до будов, що роз­та­шо­ву­ва­ли­ся по колу діаметром близько 150 м. Практично не досліджена розкопками центральна час­ти­на поселення, де магнітометрією зафіксовано не менше 10 споруд, що складали окремі компактні групи. Ще п’ять значних аномалій добре помітні в південній частині пам’ятки.

Судячи з даних магнітометричної зйомки, розміри споруд стандартні – ширина 4-6 м при довжині 10-15 м, що в цілому співпадає з результатами розкопок. Поруч із великими аномаліями від наземних спалених жител зустрічаються також аномалії значно менших розмірів, які, можливо, відображують сліди господарських ям.

Поселення Василишин Яр віднесене до коломийщинської групи трипільських пам’яток етапу ВII, що дозволяє датувати його першою чвертю IV тис. до н.е. Цьому відповідають чотири дати, визначені радіовуглецевим методом у Київській лабораторії Інституту геохімії за матеріалами археологічних знахідок на даному поселенні.

Поселення Матеріал для датування Лабораторний індекс Р. ВР Р. ВС
Гребені кістка Кі-7205 5120±65 3900±80
Гребені кістка Кі-7206 5080±70 3870±80
Гребені кістка Кі-7207 5140±60 3915±85
Гребені кістка Кі-7208 5100±90 3895±95


Главная   Статьи о постройках   Статьи о триполье   Фото   Фотогалерея поселений   ВидеоОбновлен 19 ноя 2015. Создан 10 ноя 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Рейтинг@Mail.ru