Майданы

Трипільське поселення Клiщiв

Поселення розташоване в 0,5 км на пiвдень вiд села на мису, утвореному меандром р. Пiвденний Буг.Фотогалерея   Видео
Координаты 49°00'03.93"N, 28°33'57.24"E   G O W Я
Координаты майданов и других Мест Силы.

Пам’ятка знаходиться поблизу с.Клiщiв Тиврiвського району Вiнницької областi. Трипiльське по­се­лен­ня розташоване в 0,5 км на пiвдень вiд села на мису, утвореному меандром р. Пiвденний Буг. Роз­мі­ри мису 350×200 м. Мис перiодично затоплювався розливами, внаслiдок чого поселення пе­ре­кри­те алю­вi­аль­ни­ми наносами товщиною до 2 метрiв. З північно-східного боку мис від плато від­ок­рем­ле­ний не­ве­ли­ким яром зі струмком.

Планіграфія трипільського поселення Кліщів
Планіграфія трипільського поселення Кліщів за даними археологічних та магнітометричних досліджень І. Зайцем.

Для виявлення жител І. Зайцем було закладено паралельні розвідкові траншеї, які пересікали мис з північного заходу на північний схід. Завдяки цьому знайдені рештки 28 жител. Крім того в 20 шурфах та 5 розкопах досліджено рештки ще 16 жител. Загальна площа селища, на думку дослідників, скла­да­ла 5,2 га (Заец, Рыжов, 1992, с. 2, 6-7).

Г. Загнiєм на поселеннi проводилася магнiтна зйомка, яка виявила рештки ще 14 будiвель, яких не було знайдено пiд час шурфування пам’ятки та за допомогою прокладання системи паралельних тран­шей. Таким чином загальне число будівель мало складати 58 (28+16+14). У монографічному ви­дан­ні матеріалів розкопок цієї пам’ятки охарактеризовано 48 споруд, повністю або частково роз­ко­па­них на площі 3300 м2 (Заец, Рыжов, 1992, с. 7). Нарешті, на плані, який опубліковано в мо­но­гра­фії, показано 61 житло (там же, с. 8, рис. 2).

На загальному плані місця розташування жител показані умовними позначками, які не дають уяв­лен­ня про їх орієнтацію. План, на якому нанесені розкопані комплекси, дає підстави для висновку про ву­лич­не планування селища, при якому житла йшли паралельними рядами. Якщо сумістити плани, то за­галь­на кількість рядів жител мала складати не менше чотирьох. Досліджено було споруди, що сто­я­ли в першому та третьому рядах, рахуючи від берега річки.

Розкопки, проведені І. Зайцем, показали, що рештки жител являли собою скупчення обпаленої гли­ня­ної обмазки, пiдпрямокутнi в планi. Їх розмiри складали вiд 4×5 до 7×15 м (там же, с. 58, табл. 1). Меш­кан­ці поселення Кліщів споруджували одноповерхові житла з земляною долівкою (іноді під­ма­за­ною глиною) та горищним перекриттям із колотого дерева, обмазаного глиною (там же, с. 63).

Поселення Клiщiв авторами розкопок вiднесене до етапу Трипiлля ВI-ВII i може бути датоване, вiд­по­вiд­но до наявної ізотопної дати за С14 (Le – 1060: 5100+50, тобто 3876±67 р. до н.е.) початком IV тис. до н.е., хоча ця дата виглядає, на нашу думку, надто омолодженою.Главная   Статьи о постройках   Статьи о триполье   Фото   Фотогалерея поселений   ВидеоСоздан 09 ноя 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Рейтинг@Mail.ru