Майданы


Статьи о древних поселениях

Города древних цивилизаций.Фотогалерея   Видео
Координаты древних поселений
Координаты майданов и других Мест Силы.

О трипольцах – Кто такие трипольцы? Являются ли трипольцы предками украинцев?

Трипольский музей – Музей «Древнейшая Аратта – Украина», село Триполье.   Фото

Города-гиганты

Трипільське поселення Тальянки – На Черкащині тривають розкопки найбільшого поселення трипільської цивілізації. Понад 5 тисяч років тому у ньому мешкали від 6 до 25 тисяч осіб.   Фото

Трипільське поселення Небелівка – Є другим за площею поселенням трипільської культури (біль­ше 300 га) після Тальянок (близько 450 га).   Фото

Трипільське поселення Чичиркозівка – Пам’ятка знаходиться на полях між селами Чичиркозівка та Юрківка Звенигородського району Черкаської області.   Фото

Трипільське поселення Майданецьке – Загальна площа близько 200 га. Кількість жител до 2000. У поселенні, ймовірно, проживало до 6-10 тисяч мешканців.   Фото

Трипільське поселення Доброводи – Поселення-протомісто IV тисячоліття до н.е., розташоване поблизу села Доброводи Уманського району Черкаської області і назване в його честь. Загальна пло­ща близько 250 га.   Фото

Трипільське поселення Глибочок – Поселення відкрите В. Доманицьким ще в кінці XIX ст. i, таким чином, є однією з перших досліджених пам’яток трипільської культури на території України.   Фото

Трипільське поселення Веселий Кут – Поселення розташоване навпроти села Веселий Кут Таль­нів­сь­ко­го району Черкаської області, на правому березі р. Гірський Тікич.   Фото

Трипільське поселення Косенівка – На аерофотознімку дешифроване велике (площею до 120 га) овальне в плані поселення, по довгій осі орієнтоване з північного заходу на південний схід.   Фото

Трипільське поселення Вiльховець – Поселення займає площу 110 га i складається з кількох овальних структур.   Фото

Трипільське поселення Розсохуватка – Поселення на території сучасної Розсохуватки одне з 18 трипільських поселень, що вважаються поселеннями-гігантами (100 га).   Фото

Трипільське поселення Шульгівка – Поселення розташоване поблизу с.Кочержинці Уманського району Черкаської області на правому березі р.Паланка в урочищі Шульгівка.   Фото

Трипільське поселення Володимирівка – Найдавніше з трипільських поселень-гігантів з кільцевою системою укріплень.   Фото

Румыния

Трипільське поселення Хебешешть – Археологічні дослідження дозволили не тільки встановити планіграфію поселення, але і реконструювати певні етапи його забудови.   Фото

Трипільське поселення Тирпешть – Поселення знаходиться в повіті Петрикані жудець Нямц Ру­му­нія, поблизу с.Тирпешть, в урочищі Ріпа-Луй-Бодай. Воно займає мисоподібний виступ на краю ви­со­кої тераси над р.Тополиця.   Фото

Трипільське поселення Трушешть – Приклад Трушешть І вказує на високу насиченість навіть до­сить невеликого за площею селища різноманітними культурними рештками.   Фото

Молдова

Трипільське поселення Бринзень III – Пам’ятка знаходиться поблизу с.Бринзень Єдинецького ра­йо­ну республіки Молдова на вапняковому важкодоступному останці.   Фото

Трипільське поселення Бринзень-Острів – З півночі, сходу та з півдня територія пам’ятки об­ме­же­на струмком, із заходу помітні сліди давнього рову в найвужчому місці перешійка.   Фото

Трипільське поселення Бринзень VIII Сиєче – Поселення знаходиться поблизу с.Бринзень Єди­нець­ко­го району республіки Молдова і розташоване на підвищенні, оточеному річками Драгостя та Ра­ко­вець.   Фото

Трипільські поселення Столнічень – Найбільше поселення на території Молдови площею понад 100 га, для якого проведена реконструкція планіграфії.   Фото

Трипільське поселення Костешть IV – Поселення займає пагорб з крутими схилами. З напільної сторони простежено рештки потужної оборонної системи, яка складалася з трьох валів та ровів, довжина яких сягала 100 метрів.   Фото

Трипільські поселення Шумна – Впадає в око різниця у планіграфії поселень. Можливо, ці два селища утворювали одночасний комплекс.   Фото

Трипільське поселення Корлетень IV – Поселення округле в плані, частково розташоване на мису. Діаметр пам’ятки досягає 300 м, площа близько 7 га.   Фото

Трипільське поселення Стурзешть V Копанки – Поселення займало досить високий мис при злитті двох річок.   Фото

Трипільське поселення Окюл Алб Ла Ремазан – Поселення округлої у плані форми діаметром бли­зь­­ко 180 м. На цій площі помітні сліди близько 40 наземних жител різноманітних розмірів, які ут­во­ри­ли коло.   Фото

Трипільське поселення Главан – У плані поселення має форму близьку до трикутника із за­ок­руг­ле­ни­ми вершинами.   Фото

Трипільське поселення Нікорень ІІ – Простежено сліди 26 об’єктів, які знаходилися в еліптичних у плані структурах.   Фото

Трипільське поселення Софія V – У південно-східній частині простежуються радіальні вулиці (до 7) з розташованими вздовж них будівлями.   Фото

Трипільське поселення Петрени – Поселення розташоване на плато біля с.Петрени Бєльцького ра­йо­ну республіки Молдова. Нині значна його частина зайнята виноградником і зруйнована план­таж­ною оранкою.   Фото

Трипільське поселення Хеснешеній Марь – Поселення займає високий мис поблизу с.Хеснешеній Марь Дрокієвський район Молдова.   Фото

Трипільське поселення Бедичень-Воронковень – Поселення овальної форми, орієнтоване по ме­ри­ді­а­ну, розташоване на мису, утвореному вигином річки.   Фото

Трипільське поселення Старі Радуляни II – Поселення займає мис, утворений вигином річки. Час­ти­на поселення зруйнована кар’єром.   Фото

Трипільське поселення Трифанешть – Поселення знаходиться у Флорештському районі рес­пуб­лі­ки Молдова, на березі р.Кайнар, що є лівим притоком р.Реут.   Фото

Трипільське поселення Iванiвка – Поселення знаходиться біля села Iванiвка у Флорештському ра­йо­ні республіки Молдова.   Фото

Трипільське поселення Путинешть III – Поселення знаходиться в Флорештському районі рес­пуб­лі­ки Молдова, неподалік від впадіння р.Куболта в р.Реут.   Фото

Украина

Трипільське поселення Козаровичі – Для спорудження давніх укріплень було обрано підвищену ді­­­лян­­­ку тераси, яка мала незначний ухил на південь та південний захід. Нині поселення знаходиться на березі Київського водосховища, на надзаплавній терасі р.Дніпро.   Фото

Трипільське поселення Чапаївка – Поселення знаходиться біля с.Чапаївка Києво-Святошинського району Київської області.   Фото

Трипільське поселення Підгірці ІI – Поселення розташоване поблизу с.Підгірці Обухівського ра­йо­ну Київської області на високому мисі плато і було добре помітне зі сторони заплави Дніпра.   Фото

Трипільське поселення Коломийщина І – Поселення розташоване в урочищі Коломийщина, на пів­ден­ний схід від с.Халеп’я Обухівського району Київської області, 500 м праворуч від дороги на с.Стай­ки і займає ділянку плато, обмежену з двох сторін балками.   Фото

Трипільське поселення Коломийщина ІI – Поселення розташоване по обидві сторони шосе, що йде з с.Халеп’я у бік с.Стайки.   Фото

Трипільське поселення Стайки – Залишки поселення знаходяться приблизно в 1 км на південний захід від с.Стайки Кагарлицького району Київської області, на відстані 500 м праворуч від дороги на с.Стретівку.   Фото

Трипільське поселення Юшки-Журівка – Поселення займало ділянку 4,3 га на плато на захід від с.Юшки Кагарлицького району Київської області, поблизу ґрунтової дороги в с.Стретівка, напроти пів­ден­но-східної околиці с.Зікрачі.   Фото

Трипільське поселення Куряче Поле – Можливо, що саме на цьому місці у 1899 році, під час ар­хе­о­ло­гіч­но­го з’їзду, проводив свої показові розкопки трипільських старожитностей В. Хвойка.   Фото

Трипільське поселення Василишин Яр – Поселення розташоване в 1 км на північ від с.Гребені Ка­гар­лиць­кого району Київської області на плато праворуч від дороги в с.Стайки.   Фото

Трипільське поселення Виноградне – Поселення розташоване в 300-х метрах від південної око­ли­ці с.Гребені Кагарлицького району Київської області на краю плато над урочищем Виноградне, яке виходить на берег Дніпра.   Фото

Трипільське поселення Янча I – Поселення розташоване в 2 км на південь від с.Гребені Ка­гар­лиць­ко­го району Київської області, в 200 м зліва від дороги на Ржищів, в урочищі Янча.   Фото

Трипільське поселення Янча II – Поселення розташоване в 2 км на південь від с.Гребені Ка­гар­лиць­ко­го району Київської області, в 350 м зліва від дороги на Ржищів, за широким і глибоким яром, що відділяє його з південно-західного боку від поселення Янча I.   Фото

Трипільське поселення Попова Левада – Поселення розташоване на відстані приблизно 2,3 км на південь від с.Гребені Кагарлицького району Київської області, в 450 м зліва від дороги на Ржищів.   Фото

Трипільське поселення Хомине – Поселення розташована за яром в урочищі Хомин ліс (Хомине) за східною околицею м.Ржищів Кагарлицького району, на плато правого берега Дніпра.   Фото

Трипільське поселення Шкарівка – Поселення знаходиться поблизу с.Шкарівка Білоцерківського ра­йо­ну Київської області і розташована на мису заплави правого берега р.Рось на підвищенні, яке пе­ре­хо­дить в заболочену низину.   Фото

Трипільське поселення Хатище – Поселення розташоване на відстані приблизно 1,5 км на північ від с.Григорiвка Канівського району Черкаської області біля дороги на с.Луковиця на мисі, утвореному відгалуженнями Чернечого Яру.   Фото

Трипільське поселення Василькове – Поселення знаходиться між селами Василькове та Іскренне Шполянського району Черкаської області, поруч з гранітним кар’єром.   Фото

Трипільське поселення Кобринове – Поселення розташоване поблизу с.Кобринове Тальнівського району Черкаської області над річкою, в урочищі Монастирі.   Фото

Трипільські поселення в Тальному – Поселення можуть бути датовані першою половиною IV тис. до н.е.   Фото

Трипільське поселення Мошурів – Поселення розташоване поблизу с.Мошурів Тальнівського ра­йо­ну Черкаської області на мисі, що утворений долиною струмка на півдні та неглибокою балкою на сході.   Фото

Трипільське поселення Криві Коліна – Місце, де розташовувалося давнє поселення, нині пе­ре­важ­но зайняте селом та приватними присадибними ділянками. Край мису відгороджений за­лиш­ка­ми рову та валу невизначеного походження.   Фото

Трипільське поселення Піщане – Поселення розташоване на мису, утвореному злиттям річок Гір­сь­кий та Гнилий Тікич поблизу с.Піщане Тальнівського району Черкаської області.   Фото

Трипільське поселення Ямпiль – В центральній частині поселення можна простежити квартальне та вуличне планування. Тут виявлено кілька великих за розмірами об’єктів, площа навколо яких не забудована.   Фото

Трипільське поселення Старі Бабани – Поселення розташоване на околиці с. Старі Бабани Уман­сь­ко­го району Черкаської області, в сторону с.Вікторів, над р.Бабанкою, частково на са­ди­бах міс­це­вих жителів.   Фото

Трипільське поселення Паньківка – Поселення знаходиться поблизу с.Кочержинці Уманського ра­йо­ну Черкаської області в урочищі Паньківка.   Фото

Трипільське поселення Синиця – Поселення знаходиться поблизу с.Кочержинці Уманського ра­йо­ну Черкаської області в урочищі Паньківка. Розташоване за селом, в сторону с. Кузьмина Гребля.

Трипільське поселення Сушківка – Поселення знаходиться в 1 км на схід від с.Сушківка Уман­сь­ко­го району Черкаської області на мису в урочищі Розкопана могила.   Фото

Трипільське поселення Ятранiвка – Поселення в плані являє собою два трикутники з трохи зрі­за­ни­ми кутами, що вписані один у другий.   Фото

Трипільське поселення Колодисте – Поселення розташоване на схід від с.Колодисте Таль­нів­сь­ко­го району Черкаської області, на схилі, обмеженому з одного боку кар’єром, з іншого струмком.   Фото

Трипільське поселення Перегонівка – Поселення розташоване на північний схід від околиці с.Пе­ре­го­нів­ка на правому березі р.Ятрань, над балкою в урочищі Сирецьке.   Фото

Трипільське поселення Федорiвка (Михайлівка) – На аерофотознiмку поселення займає мис пов­ніс­тю, має контур овалу, що витягнувся вздовж яру. За яром на знімку читаються ще якісь по­рів­ня­но невеликі кільцеві структури.   Фото

Трипільське поселення Могильна II – Археологічні матеріали, зібрані під час розвідки на території поселення, знаходять найбільш повні аналогії серед матеріалів поселення Олександрівка.   Фото

Трипільське поселення Могильна III – Магнітометрична зйомка виявила досить складну структуру планіграфії пам’ятки, яка поки що не має аналогів серед поселень раннього етапу трипільської куль­тури.   Фото

Трипільське поселення Троянів – Поселення розташоване поблизу с.Троянів Житомирської області на високому останці правого берега річки Гнилоп’яті, що називається Горіхова гора і має вигляд півострова, витягнутого з південного сходу на північний захід.   Фото

Трипільське поселення Бiлозiрка – Поселення знаходиться поблизу с.Бiлозiрка Вiнницької областi і займає мис, утворений р.Фоса та безiменним струмком.   Фото

Трипільське поселення Ворошилiвка – Поселення розташоване поблизу с.Ворошилiвка Вiнницької областi на мису, утвореному меандром р. Пiвденний Буг, на її правому березі.   Фото

Трипільське поселення Клiщiв – Поселення розташоване в 0,5 км на пiвдень вiд села на мису, утвореному меандром р. Пiвденний Буг.   Фото

Трипільське поселення Бернашiвка – Поселення вiднесене до раннього етапу трипiльської куль­ту­ри i вважається однiєю з найдавнiших трипiльських пам’яток на територiї України.   Фото

Трипільське поселення Бодаки – Розміри поселення приблизно 100×150 м, загальна площа до 1,5 га. З півночі простежено підковоподібний оборонний рів, лійчастий в перетині. Його ширина у верх­ній частині сягала 4 метрів.   Фото

Трипільське поселення Зеленче – Перше в Західній Україні трипільське поселення відкрили у Те­ре­бов­лян­сь­ко­му районі на Тернопільщині.   Фото

Трипільське поселення Коновка – Поселення знаходиться поблизу с.Коновка Кельменецького ра­йо­ну Чернівецької області в урочищі Пуцита, на схилі мисоподібного виступу плато, обмеженого з пів­но­чі й півдня неглибокими балками.   Фото

Трипільське поселення Олександрівка – Поселення розташоване в урочищі Олександрівка по­бли­зу с.Кирилівка Кодимського району Одеської області на схилі балки, по дну якої тече струмок, що входить до гідрологічної системи Дністра.   Фото

Американские пуэбло, Pueblos   Google

Аркаим – До сих пор загадочная Страна городов, открытая на юге Челябинской области, вызывает споры у ученых.   Фото

Хал Сафлиени подземный храм гипогей – В древний памятник Хал Сафлиени непременно пы­та­ют­ся попасть все приезжающие на Мальту.   Фото

Вертеба – Пещера, трипольский подземный город в Тернопольской области.   Фото

Подводный город Йонагуни – По внешнему виду они напоминали архитектурные строения и име­ли совершенно определенную архитектурную схему, напоминающую чем-то ступенчатые пи­ра­ми­ды древнего Шумера.   ФотоГлавная   Фотогалерея   Фотогалерея древних поселений   ВидеоОбновлен 19 ноя 2015. Создан 28 мар 2015  Комментарии       
Всего 1, последний 1 год назад
Zhebura1950 28 мая 2019 ответить
Поселення Майданецьке має на північному краї виразний геогліф у вигляді дворогої волячої голови, (або таки - "тризуб"?) створений розташуванням будівель і розміром 400х400м. Унікальний витвір зникає під пахотою... Загальний контур поселення дуже нагадує східнокарпатську долину з річкою Муреш та її двома притоками. Сакральне значення -беззаперечне!!! Загальносвітова цінність артефакту - на рівні Стоухенджу!!! До роботи, панове науковці...
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Рейтинг@Mail.ru